Nordtoppen & glaciärtips

Kebnekaises Nordtopp kommer troligtvis snart var den högsta punkten i Sverige då den glaciär som ger Sydtoppen dess höjd sakta smälter. I slutet av sommaren då Sydtoppen mäts var den endast 0,7 meter högre än Nordtoppen 2015. Detta innebär att du snart behöver bestiga den tekniskt svårare Nordtoppen om du vill bestiga Sveriges högsta punkt.

Nordtoppen nås genom att passera en smal kam som är klädd med snö, is och som stupar brant på båda sidorna. Den här kammen kommer att öka risken för de som vill bestiga vad som troligtvis inom bara några år kommer vara Sveriges högsta punkt. Fjällsäkerhetskommittén tittar på olika tekniska lösningar för att göra kam-passagen säkrare, som fasta säkringar eller en spång. Innan dessa anordningar är på plats rekommenderas att alla klättrare med mindre än god erfarenhet av klättring gör sitt toppförsök tillsammans med guide. Att gå över kammen mellan topparna har gjorts svårare genom att den snö och is som finns här även den precis som på Sydtoppen har smält.

Att färdas över en glaciär

En glaciär är ett isfält som inte smälter bort över sommaren. En av utmaningarna med att röra sig på en glaciär är de sprickor som hela tiden uppstår på grund av spänningar i isen. Sprickorna kan bli djupa och är framförallt svåra att se efter snöfall. Smältvatten kan även bilda brunnar i istäcket som även de kan döljas av nyfallen snö. Sammantaget så är glaciärvandring bland det mest riskfyllda du kan utsätta dig för i den svenska fjällvärlden. Bara den som har erfarenhet, stor kunskap och rätt utrustning kan röra sig någorlunda säkert på en glaciär. Är du oerfaren ska du alltid anlita en auktoriserad bergsguide innan du ger dig ut på en glaciärvandring. I Sverige kan du förutom på Kebnekaise även hitta glaciärer från Helagsfjällen i söder hela vägen upp till Treriksröset.