Västra leden

Den Västra leden som även kallas Björlings led är den mest använda och den enklaste vägen upp på Kebnekaises Sydtopp. Har du någorlunda god kondition så kommer du att klara av att genomföra en bestigning via den här leden som har en höjdskillnad på 1413 meter. Ledens början är vid Kebnekaise Fjällstation och den är utmärkt med stenrösen med röda stenar. Den Västra leden är mer fysiskt krävande än den Östra då du går upp och ned Vierramvare två gånger. Namnet Björlings led kommer från att Johan Alfred Björling och Axel Otto Hultman tog den här vägen till Kebnekasies Sydtopp den 9 juli 1889, bergets andra bestigning. Något de inte visste, de trodde att de var först.

Den Västra leden har samma startpunkt som den Östra leden och samma början som går över ett antal jockar (bäckar), först därefter delar de på sig. Den Västra leden fortsätter västerut medans den Östra viker av upp längs Kebnetjåkkas sluttningar. Den här leden fortsätter längs Kittelbäcken upp mot Kitteldalen. På vägen upp mot toppen passerar man en fångstarm som markerar höjden (1880 meter) för de två toppstugorna. Bra att ha koll på dessa om vädret plötsligt blir dåligt. Ledens brantaste sträckningar är vid Vierramvare när du kommit upp på själva Kebnekaise. Från Kebnekaise Fjällstation till Sydtoppen och tillbaka är det 24 km om du följer den Västra leden. För genomsnittsvandraren så tar det 10-12 timmar att ta sig upp till toppen och tillbaka. Ta med dig gott om vatten då det efter att du har passerat Kittelbäcken är ont om vattendrag längs med leden. Sista sträckningen upp från Kaffedalen finns inget vatten alls.

Svårighetsgrad

Se upp med blött väder då det innebär att stenarna blir hala. Vintertid kan vind och snö medföra svårigheter. Toppglaciären sluttar brant ner mot flera stup så här bör du vara extra försiktig.